Wettelijke informatie

Vastgoedmakelaar, -bemiddelaar en -rentmeester

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars België
Luxemburgstraat 16b
1000 Brussel

KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV.

BIV: nr 207443. nr. 202251, nr 514775 - BE 0471548177

BA en borgstelling NV AXA Belgium polis: 730.390.160